Title:

Fotografia zbiorowa rodziny Zamoyskich

Creator:

nieokreślony

Description:

Zgromadzeni przed domem Jana Zamoyskiego w Villa Montmorency w Auteuil. U góry od lewej: Stanisław Zamoyski, August Zamoyski, Wanda Zamoyska, późn. Stanisławowa Grocholska, Jadwiga Zamoyska, późn. Ludwikowa Wodzicka, Stefan Potocki, Jan Zamoyski. Pośrodku od lewej: Józefa z Walickich Zdzisławowa Zamoyska, Róża z Potockich Stanisławowa Zamoyska, Anna z Mycielskich Janowa Zamoyska, Róża z Potockich Andrzejowa Zamoyska. U dołu od lewej: Zofia Zamoyska, późn. Janowa Tarnowska, Konstanty Potocki, Róża Zamoyska, późn. Eugeniuszowa Lubomirska, Jan Zamoyski (Janio), Andrzej Przemysław Zamoyski, Konstanty Zamoyski, Maria Zamoyska, późn. Tadeuszowa Lubomirska, Elfryda z Tyzenhauzów Augustowa Zamoyska.

Date:

około 1855

Type:

fotografia zabytkowa

Format:

image/jpeg

Extent:

19,5 x 16,3 cm

Medium:

papier albuminowy

Identifier:

MPK/F/154

Access rights:

PUBLIC DOMAIN

Provenance:

Zbiory Zamoyskich z Kozłówki

Location of original object:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Location:

Auteuil

Execution technique:

odbitka z negatywu szklanego kolodionowego