Title:

Fotografia zbiorowa rodziny Zamoyskich

Creator:

nieokreślony

Description:

U góry od lewej: Stanisław Zamoyski, August Zamoyski, Wanda Zamoyska, późn. Stanisławowa Grocholska, Jadwiga Zamoyska, późn. Ludwikowa Wodzicka, Jan Zamoyski. Pośrodku od lewej: Róża z Potockich Stanisławowa Zamoyska, Józefa z Walickich Zdzisławowa Zamoyska, Anna z Mycielskich Janowa Zamoyska, Róża z Potockich Andrzejowa Zamoyska, Elfryda z Tyzenhauzów Augustowa Zamoyska. Na dole od lewej: Zofia Zamoyska, późn. Janowa Tarnowska, Andrzej Przemysław Zamoyski, Jan Zamoyski (Janio), Róża Zamoyska, późn. Eugeniuszowa Lubomirska, Maria Zamoyska, późn. Tadeuszowa Lubomirska.

Date:

około 1855 roku

Type:

fotografia zabytkowa

Format:

image/jpeg

Extent:

11,7 x 16,3 cm

Medium:

papier albuminowy

Identifier:

MPK/F/155

Access rights:

PUBLIC DOMAIN

Provenance:

Zbiory Zamoyskich z Kozłówki

Location of original object:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Location:

Auteuil

Execution technique:

odbitka z negatywu szklanego kolodionowego