Title:

Fotografia zbiorowa rodziny Augusta Zamoyskiego, Konstantego Zamoyskiego i Konstantego Potockiego.

Creator:

nieokreślony

Description:

Od lewej: Pelagia Potocka, późn. Karolowa Brzozowska, August Zamoyski z synem Tomaszem, Jan Zamoyski (Janio), Elfryda z Tyzenhauzów Augustowa Zamoyska, Stefan Potocki, Elżbieta Zamoyska, późn. Ignacowa Krasicka, Anna Zamoyska, późn. Janowa Zamoyska, Maria Zamoyska, późn. Pawłowa Popielowa, Konstanty Zamoyski (z Kozłówki), August Zamoyski.

Date:

około 1866 r.

Type:

fotografia zabytkowa

Format:

image/jpeg

Extent:

16,6 x 20,8 cm

Medium:

papier albuminowy

Identifier:

MPK/F/200

Access rights:

PUBLIC DOMAIN

Provenance:

Zbiory Zamoyskich z Kozłówki

Location of original object:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Execution technique:

odbitka z negatywu szklanego kolodionowego