Title:

Fotografia zbiorowa Zamoyskich i Czartoryskich w ogrodzie Hôtel Lambert

Creator:

nieokreślony

Description:

Stoją od lewej: August Zamoyski, Cecylia Działyńska, Maria Zamoyska, późn. Tadeuszowa Lubomirska, Róża Zamoyska, późn. Eugeniuszowa Lubomirska, Zofia Zamoyska, późn. Janowa Tarnowska, Stanisław Zamoyski, Róża z Potockich Stanisławowa Zamoyska, Władysław Czartoryski, Elfryda z Tyzenhauzów Augustowa Zamoyska. Siedzą od lewej: Anna z Mycielskich Janowa Zamoyska, Władysław Zamoyski, syn generała, gen. Władysław Zamoyski z synem Witoldem, Józefa z Walickich Zdzisławowa Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich Władysławowa Zamoyska, Jan Zamoyski (Janio), Anna z Zamoyskich Aleksandrowa Sapieżyna, przed nią Wanda Zamoyska, późn. Stanisławowa Grocholska, Róża z Potockich Andrzejowa Zamoyska, Jan Zamoyski, przed nim Andrzej Przemysław Zamoyski, Maria Amparo Władysławowa Czartoryska, przed nią Jadwiga Zamoyska, późn. Ludwikowa Wodzicka, Anna z Sapiehów Adamowa Czartoryska.

Date:

około 1857

Type:

fotografia zabytkowa

Format:

image/jpeg

Extent:

19,2 x 15,5 cm

Medium:

papier albuminowy

Identifier:

MPK/F/63

Access rights:

PUBLIC DOMAIN

Provenance:

Zbiory Zamoyskich z Kozłówki

Location of original object:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Location:

Francja, Paryż

Execution technique:

odbitka z negatywu szklanego kolodionowego